УСЛУГИ

Подови покрития

Подови покрития съобразени с Европейските стандарти.

Инжектиране на бетони и отстраняване на течове

Инжектирането на бетони е една от основните дейности на нашата фирма.

Хидроизолационни системи

Разполагаме с дългогодишен опит в изграждането на хидроизолационни системи.

Системи за запълване и запечатване пукнатини

Запълване и запечатване на температурно съсъхвателни фуги.

Диамантено шлайфане и полиране на настилки

Възстановяване на увредени подови настилки от всякакъв вид.