ИНЖЕКТИРАНЕ НА БЕТОН И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ

АЛИЯ 13 е компания, специализирана в инжектирането на бетони за отстраняване на течове и други проблеми.

Преценката какъв метод за инжектиране на бетон е необходим се прави за всеки отделен обект след обстоен анализ на множество обстоятелства. Анализира се кой е най-подходящият инжекционен материал и какъв способ следва да се използва при конкретен проблем (например – за спиране на течове). Отличните резултати, които постигаме, се дължат на квалификацията на нашите специалисти, прецизен анализ, технологиите, с които разполагаме, и фактът, че използваме висококачествени, иновативни материали – смоли, бързо втвърдяващ се бетон и други. Работим с продукти на доказани световни компании като MULTITOOL, BASF BAUCHEMIE и TPH.

отстраняване на течове

Кои са проблемите, които първокласното инжектиране на бетон разрешава:

 • отстраняване на течове
 • уплътняване на технологичните фуги на бетона
 • укрепване на фундаменти и плочи

Отстраняване на течове чрез инжектиране на бетон

Проблеми от този тип се третират чрез употреба на многообразие от видове ниско вискозна смола:

 • епоксидна
 • полиуретанова
 • еластична
 • хидроструктурна на акрилатна основа
 • полимерно подсилена и други

Водещо обстоятелство, което е от особено значение за отличните крайни резултати, е преценката и определянето на конкретната инжекционна смола, която е необходима във всеки индивидуален случай. Ето защо нашите професионалисти извършват подробен и внимателен оглед и анализ на всеки обект.

ЗАЩО ИЗБИРАТЕ ТОЗИ МЕТОД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ?

Това е способ за дългосрочно решаване на сериозни проблеми, чиято резултатност се гарантира от способността на инжекционните полимери да проникват дълбоко в пукнатините, както и от всеизвестните качества на смолите (химически реакции с вода, например).

КОГА СЕ ПРИЛАГА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ НА БЕТОН?

Това се налага при:

 • Хидроизолация на основи на сграда при съществуване на подземни води
 • Отстраняване на аварийни течове
 • Уплътняване на строителни материали с пряк досег до почвата
 • Уплътняване на пукнатини, фуги и други
 • Прекратяване на течове при проникване на вода
 • Прекратяване на течове от дилатационни фуги
 • Отстраняване на напорни течове
 • Уплътняване на водопропускливите цепнатини в различни хидротехнически съоръжения
 • Уплътняване при наличие на напорни води – налягането на инжектирането следва да е над напорното на водите
 • Уплътняване на течове в преходите на метални съоръжения и тръби, които преминават през тавани и стени на тунели, бетонни съоръжения, подземни конструкции и други
 • Уплътняване на фуги и пукнатини в тавани и стени на тунели, мостове и други

Преимущества на метода инжектиране на бетони:

 • Светкавично отстраняване на течове
 • Единствен способ за премахване на течове при отсъствие на достъп откъм засипаната страна
 • Ефикасно решение на множество проблеми с първоизточник проникване на води

УПЛЪТНЯВАНЕ НА РАБОТНИ ФУГИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ЧРЕЗ ВГРАЖДАНЕ НА ИНЖЕКЦИОННИ МАРКУЧИ

Методът представлява надеждно, ефикасно и икономично уплътняване на работните фуги в многообразие от бетонови конструкции (подземни гаражи, фундаменти, водохранилища, шлюзове, канали, язовирни стени, тунели, диги и други) чрез прецизно монтиране на инжекционни маркучи и приложими инжекционни смоли. Инсталацията на инжекционните маркучи в работните фуги на арматурите се прави така, че да не съществува контакт с бетона.

Предимства на вграждането на инжекционни маркучи в работните фуги на арматурата:

 • Ниски разходи на материали и труд
 • Лесно и бързо приложение
 • Пълна пропускливост на изходящите отвори и самия инжекционен канал след бетониране
 • Запълване на пукнатини при наличие на бетон, който е лошо уплътнен
 • Висока ефикасност и сигурност

ИНЖЕКТИРАНЕ НА БЕТОН ЗА СТРУКТУРНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Прилага се инжектиране по високо налягане на подходящи силово свързващи вискозни смоли (епоксидни или на циментова основа). Резултатът е дълбокото проникване на материалите, които успешно запълват пукнатини, фуги и кухини. Технологията позволява осигуряване на силна спойка между стар и прясно отлят бетон, както и слепване на различни материали.

Галерия

Галерия инжектиране на тунели