ИНЖЕКТИРАНЕ НА БЕТОН И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ

Инжектирането на бетони е една от основните дейности на нашата фирма.

Преценката за методите при инжектиране на бетон се прави обикновено конкретно за всеки отделен обект и изисква определяне на множество обстоятелства за постигане на оптимално решение. Това включва както конкретния способ за инжектиране на бетон (за отстраняване на течове, например), така и определяне на най-подходящия инжекционен материал. Професионалните ни резултати се дължат на нашите специалисти с дългогодишен опит, както и на технологиите и най-новите и надеждни материали, които използваме – бързовтвърдяващ се бетон, смоли и други. Доверяваме се само на водещите световни производители като TPH, BASF BAUCHEMIE и MULTITOOL.

инжектиране на бетон, отстраняване на течове
Някои от проблемите, разрешавани с инжектиране на бетон под налягане са:

 • прекратяване на течове
 • укрепване на плочи и фундаменти
 • уплътняване на технологични фуги на бетона

Прекратяване на течове с инжектиране на бетон

За разрешаване на проблем от този тип се използват различни видове ниско вискозни смоли:

 • полиуретанови
 • хидроструктурни на акрилатна основа
 • епоксидни
 • еластични
 • полимерно подсилени и др.

Определянето на точната инжекционна смола, която следва да се използва във всеки конкретен случай, е от огромно значение за отличния краен резултат. Затова нашите специалисти извършват анализ и подробен оглед на обекта. Решаването на сериозни и дългосрочни проблеми, като необходимостта от отстраняване на течове, е гарантирано от свойствата на смолите (например химическа реакция с вода) и високата степен на проникване в пукнатините на инжекционните полимери.

КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА ИНЖЕКТИРАНЕТО НА БЕТОН, СВЪРЗАНО С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ НА ВОДА?

 • Аварийно отстраняване на течове
 • Хидроизолиране на основите на сгради при наличие на подземни води
 • Инжектиране на бетон за уплътняване на строителни елементи в пряк контакт с почвата
 • За отстраняване на течове, вследствие проникване на вода
 • За уплътняване на фуги, пукнатини, и др.
 • За спиране на течове от дилатационни фуги
 • За уплътняване на водопропускливи пукнатини в хидротехнически съоръжения
 • За уплътняване от течове в прехода на метални тръби и съоръжения, преминаващи през стени и тавани на бетонни съоръжения, тунели, подземни конструкции и др.
 • За уплътняване на пукнатини и фуги по стени и тавани на мостове, тунели и др.
 • За уплътняване при напорни води – налягането на инжектиране трябва да е над напорното на водата
 • За отстраняване на напорни течове

Предимства на инжектирането на бетони:

 • Възможно най-бързо отстраняване на течове.
 • Ефективно решение на проблемите, възникнали вследствие на проникване на вода.
 • Единствен начин за отстраняване на течове при липса на достъп откъм засипаната страна.

ИНЖЕКТИРАНЕ НА РАБОТНИ ФУГИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ЧРЕЗ ВГРАЖДАНЕ НА ИНЖЕКЦИОННИ МАРКУЧИ

Технологията на монтиране на инжекционни маркучи и подходящи инжекционни смоли дава възможност за надеждно и пестящо средства уплътняване на работни фуги във всеки вид бетонови конструкции – фундаменти, подземни гаражи, водохранилища, канали, шлюзове, тунели, язовирни стени, диги и др. Методът представлява инсталиране на инжекционни маркучи в работната фуга на арматурата, като те се фиксират така, че да не осъществяват контакт с бетона.

Предимства на инжектирането на работни фуги на железобетонни конструкции чрез вграждане на инжекционни маркучи:

 • изключително леко приложение
 • нисък разход на труд и материали
 • пълна пропускливост на инжекционния канал и изходящите отвори след бетониране
 • едновременно уплътняване на лошо уплътнен бетон
 • висока функционалност и сигурност.

ИНЖЕКТИРАНЕ НА БЕТОН ЗА УКРЕПВАНЕ И СТРУКТУРНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА КОНСТРУКЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Инжектират се силово свързващи вискозни смоли (на циментова основа или епоксидни, които са несъвместими с влага) под налягане. Това води до дълбоко проникване на материала, който запълва фуги, пукнатини и кухини. Технологията се използва за слепване на различни материали или за осигуряване на спойка между прясно отлят и стар бетон.