Подови покрития

Индустриалните подови покрития, които изпълняваме са съобразени с Европейските стандарти за:

 • Хранително-вкусовата промишленост;
 • Химическата промишленост;
 • Текстилната промишленост;
 • Фармацевтиката;
 • Здравеопазването;
 • Електрониката;
 • Машиностроенето и други отрасли на промишлеността;

Материали за подови покрития

Подовите покрития могат да бъдат от различни материали според предназначението на конкретното подово покритие. За направата на подови покрития най-често се използват материали на основата на смоли (полиоретанови и епоксидни). Дебелината на вече приготвените подови покритrя може да варира от няколко десети от милиметъра до няколко милиметра (8-10). Тя е пряко свързана с натоварването, на което ще бъде подложена подовата настилка (натоварване от пешеходци, транспортни колички, автомобили и др.).

Подови покрития – свойства

Свойствата на подовите покрития трябва да съответстват на функциите, които е необходимо да изпълняват.

Примери за свойства на подови покрития:

 • подови покрития, устойчиви на температури;
 • антибактериални подови покрития;
 • подови покрития с хидроизолационни свойства;
 • противоплъзгащи подови покрития;
 • подови покрития със защитни функции;
 • антистатични подови покрития;
 • подови покрития, устойчиви на химикали;

Нанасяне на подови покрития

Подовите покрития могат да бъдат нанасяни по различни начини на различните места – вертикални площи, хоризонтални площи, по подове, рампи, на стени, върху колони, стълби, водни резервоари, както и басейни, канали, също така и на бетонни конструкции и др.

Възстановяване на стари и износени подови настилки от:

 • Бетон
 • Мрамор
 • Мозайка
 • Гранит
 • Варовик и други

За целта използваме професионални методи като диамантено шлайфане, полиране, почистване, импрегниране и кристализация.

Дългогодишната практика ни дава възможност без проблем да поемаме исканите гаранции от инвеститорите, за да осигурим спокойствие и сигурност на своите клиенти.

Фирмата ни разполага с цялото техническо оборудване, необходимо за дейността, съчетано с квалифициран персонал с дългогодишен опит.